Hata
  • XML Parsing Error at 2:32. Error 76: Mismatched tag

YÖNETİM KURULU

 

NAZMi YiLMAZ
ADI SOYADI NAZMİ YILMAZ
GÖREVİ Y.K. BAŞKANI
DOĞUM YERİ --
DOĞUM TARİHİ --
MEDENİ HALİ --
TAHSİL DURUMU --

iDRiS KARABAs ADI SOYADI İDRİS KARABAŞ MUSTAFA TuRK ADI SOYADI MUSTAFA TÜRK
GÖREVİ BŞK. YARDIMCI GÖREVİ Y. K. ÜYESİ
DOĞUM YERİ -- DOĞUM YERİ --
DOĞUM TARİHİ -- DOĞUM TARİHİ --
MEDENİ HALİ -- MEDENİ HALİ --
TAHSİL DURUMU -- TAHSİL DURUMU --

VELisAHiN ADI SOYADI VELİ ŞAHİN
ADI SOYADI SERTAN GÖKSAN
GÖREVİ Y. K. ÜYESİ GÖREVİ Y. K. ÜYESİ
DOĞUM YERİ -- DOĞUM YERİ --
DOĞUM TARİHİ -- DOĞUM TARİHİ --
MEDENİ HALİ -- MEDENİ HALİ --
TAHSİL DURUMU -- TAHSİL DURUMU --

ADI SOYADI ŞERİF KARATAŞ
sEVKi iNAN ADI SOYADI ŞEVKİ İNAN
GÖREVİ Y. K. ÜYESİ GÖREVİ Y. K. ÜYESİ
DOĞUM YERİ -- DOĞUM YERİ --
DOĞUM TARİHİ -- DOĞUM TARİHİ --
MEDENİ HALİ -- MEDENİ HALİ --
TAHSİL DURUMU -- TAHSİL DURUMU --

DENETLEME KURULU


MEHMET KORKUT ADI SOYADI MEHMET KORKUT ADI SOYADI TAMER ÖZDEMİR
GÖREVİ D. K. ÜYESİ GÖREVİ Y. K. ÜYESİ
DOĞUM YERİ -- DOĞUM YERİ --
DOĞUM TARİHİ -- DOĞUM TARİHİ --
MEDENİ HALİ -- MEDENİ HALİ --
TAHSİL DURUMU -- TAHSİL DURUMU --


ADI SOYADI KEMAL KARAGÖZ
GÖREVİ D. K. ÜYESİ
DOĞUM YERİ --
DOĞUM TARİHİ --
MEDENİ HALİ --
TAHSİL DURUMU --